• Добре дошли в нашата платформа. Примерен текст. Камара на инсталаторите в България води Професионален регистър на инсталатора, в който се вписват българските и чуждестранните физически и юридически лица изпълняващи инсталационна дейност на обекти в страната.

Налични курсове